WT – принципи на боя и силата

WINGTSUN в основата си се базира на четири прости принципа, които, ако бъдат прилагани правилно, оставят противника в схватка без шанс.

1-ви принцип: пътят свободен ли е – напред!

Този принцип трябва да изпълнява следните цели:

  • отнемане на инициатива и контрол над бойната ситуация в зародиш;
  • контакт върху ръцете и краката на противника, използване на придобития тактилен рефлекс;
  • скъсяване на дистанцията до противника и отнемане на силата му, и прилагането й към собствената ни атака.

Напредването може да е разнообразно в зависимост от ситуацията:

линейно по централната линия:
т.е. директно без замахване, по най-краткия път, насочено напред, при това атакуваме вертикалната централна линия на противника. Този подход е особено подходящ при къса дистанция.

с кийл напред:
т.е. с леко изнесени в страни лакти, за оптимална защита срещу странични атаки на противника (кросов или страничен удар). Този вариант е подходящ при средна дистанция.

странично или под ъгъл:
т.е., ако напредването е невъзможно през централната линия, защото противникът е по-силен или добре защитен, или просто поради тактически съображения, за да го изненадаме или за да атакуваме определена цел, като черен дроб, бъбреци, коляно или плаващи ребра.

Тази стратегия се предава основно в най-висшата форма без оръжие – дървен манекен. При голяма дистанция този поход се препоръчва в комбинация със съответната техника с крак.

с универсално решение:
за него ще говорим много, т.е. едновременно напредване с ръка и крак, при което противникът бива атакуван на две нива.

2-ри принцип: пътят не е свободен – залепи се!

В WINGTSUN веднъж осъществен контакт с ръцете и краката на противника не се разваля.
WT-боецът се “залепва” за противника, контролира го и не му оставя възможност за други атаки.
Чрез Чи-Сао-тренировката, практикуващият се учи да упражнява постоянен натиск върху противника, на усет да използва и най-малкия пропуск в позицията му, и да напредва в нея.

3-ти принцип: противникът по-силен ли е – поддай!

WINGTSUN не се противопоставя на противниковата сила, ползва я и я насочва срещу самия него. Това се случва, не както при други стилове с меки и кръгообразни движения, а с резки (Джат-Сао),
режещи (Хуен-Гот-Сао),
издърпващи (Лап-Сао)
или еластични и пружиниращи движения (Бонг-Сао),
които отнемат на противниковата атака силата и остротата, изваждат го от равновесие, веднъж загубил го изпуска и централната линия, така няма повече шанс да се върне обратно в боя.

При силни атаки WT-боецът използва и завъртания на цялото тяло (60 градуса).

4-ти принцип: противникът се отдръпва – следвай!

WINGTSUN следва противника, като през цялото време запазва натиска напред и контрола върху ръцете и краката му, така не му се дава възможност и време да се организира отново да събере сили за повторна атака.

1-ви принцип: освободи се от собствената си сила!

WINGTSUN-практикуващият се учи още с първата форма Сиу Ним Тао (малка идея) да отпуска мускулатурата си. При това “отпуснат” или “мек” не значи, при най-малък допир, загуба на равновесие, а че трябва съзнателно и целево да използва мускулите си. Само този мускул или част от него, която се използва трябва да е напрегната и активна.

2-ри принцип: освободи се от силата на противника!

WINGTSUN не дава на противника опорни точки, върху които да приложи силата си, оттук и трудността да му се прилагат захвати и ключове.
Не посрещай силата със сила, отдръпни се и поддай. Ние нямаме блокиращи техники, целящи да спират със сила противниковата сила.

3-ти принцип: ползвай силата на противника!

WT-боецът се възползва от силата на противника, заема я, насочва и пренасочва към самия него. Така увеличаваме интензивността на атаката си.
С умно завъртане, поддаване и напредване, контролираме силата му.

4-ти принцип: добави към неговата и твоята сила!

Едва с прилагането на този 4-ти принцип на силата, WT-боецът се учи как целево да приложи силата си срещу противника. Това се случва например: при почти рефлексното изпреварване на противника със собствената ни ръка, напрегната от него, като тетиво на лък в Бонг-Сао и в съчетание със завъртане и/ или крачка напред.